Als je een Donateur wilt worden:
Verkrijgbare types: love (0.05 BTC), level1 (0.1 BTC), level2 (0.2 BTC), level3 (0.3 BTC).
Het bedrag wordt gelijk van uw balans gehaalt en per direct zult u de passende donateur rank verkrijgen.

Ga naar de Chopcoin chat en typ :

/donate <type>
Voorbeeld: /donate love