Jestli chcete dostat status sponzora:
dostupné tipy: love (0.05 BTC), level1 (0.1 BTC), level2 (0.2 BTC), level3 (0.3 BTC).

Částka bude odečtena z vašeho zůstatku a budete odměněni s odpovídajícím statusem sponzora.

Přejdete v chat Chopcoin a vložte:

/donate <type>
např.: /donate love