Oferujemy kilka różnych "trybów dołączania". "Tryb dołączania" definiuje w jaki sposób gracze dołączają do gry. Więcej informacji na temat określonych trybów dołączania znajdziesz poniżej.

Darmowy
Każdy może dołączyć za darmo.

Pula
Płatny tryb gry. Kwota Twojego biletu (zmniejszona o naszą prowizję) jest dodawana do puli gry. Na koniec rundy pula jest dzielona pomiędzy wszystkich żywych graczy na podstawie ich liczby punktów. Im jesteś większy na koniec rundy, tym większą część puli dostajesz. Zawsze możesz sprawdzić aktualną pulę na dole ekranu gdy znajdujesz się w grze.

Kranik
"Kranik" jest wyjątkowy, ponieważ możesz dołączyć za darmo, ale wciąż masz szansę na nagrodę!

W tym trybie gry kilka najlepszych graczy wygrywa stałą kwotę pod koniec rundy. By sprawiedliwości stało się zadość, w grze musi być pewna liczba graczy aby kranik wypłacał darmowe bitcoiny.

Król wzgórza
Król dostaje nagrodę za każdym razem gry licznik czasu dobiega końca. Gdy zostaniesz królem, rozpocznie się odliczanie (licznik znajduje się na górze, z ikonką korony); gdy czas dobiegnie końca otrzymasz nagrodę, a licznik się zeruje. Jeśli utracisz czołową pozycję w tym czasie, licznik się zatrzyma a Ty nie dostaniesz nic. A więc, jeśli runda trwa 180 sekund, gracz będzie musiał pozostać królem przez co najmniej 180 sekund (3 minuty) aby dostać nagrodę.