Płatne pokoje posiadają dodatkowe zabezpieczenie celem wyeliminowania oszustw i niesprawiedliwej gry. W płatnych pokojach możesz miec tylko jedną sesję gry w obrębie konta. Oznacza to, że jeśli uczestniczysz już w płatnej grze i Twój znajomy dołączy do tej samej gry używając Twojego konta, stara sesja (a więc Twoja) zostanie odłączona. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gry spróbujesz dołączyć do pokoju wielokrotnie używając wielu kart przeglądarki.