Być może używasz dodatku do przeglądarki lub zapory sieciowej, która blokuje połączenie.